25: Ringstilling til 5 cm kanon

Bunkermuseet Hirtshals

10. Batteri

 

Ved årsskiftet 1943/44 fik 10. Batteri tildelt tre tyske 5 cm kampvognskanoner, også betegnet 5 cm Kw.K. 39 L/60. Heraf blev den ene var anbragt her i en ringstilling, alt imens de to andre blev monteret på simple betonfundamenter i batteriet. Denne type kanon havde tidligere været benyttet i tyske kampvogne, men var i løbet af 1942/43 blevet forældet. Grunden hertil var, at de fjendtlige kampvogne med tiden havde fået kraftigere panser, hvormed 5 cm kanonerne ikke længere var kraftige nok. I stedet blev kanonerne benyttet som sekundære våben ved kystforsvars-batterierne.

5 cm kampvognskanon placeret i ringstilling i 10. Batteri

 

 Billedet er venligst udlånt af Museumscenter Hanstholm

Fotograf: Knud Hjortlund-Svendsen

 Foto 2008