8: Stilling for 5 cm kanon

Bunkermuseet Hirtshals

10. Batteri

 

Ved årsskiftet 1943/44 fik 10. Batteri tildelt tre tyske 5 cm kampvogns-kanoner, også betegnet 5 cm Kw.K. 39 L/60. Heraf blev de to placeret på simple betonfundamenter som her, og den sidste blev anbragt i en ringstilling. Denne type kanon havde tidligere været benyttet i tyske kampvogne, men var i løbet af 1942/43 blevet forældet. Grunden hertil var, at de fjendtlige kampvogne med tiden havde fået kraftigere panser, hvormed 5 cm kanonerne ikke længere var kraftige nok. I stedet blev kanonerne benyttet som sekundære våben ved kystforsvarsbatterierne

 Foto 2008