8,8 cm kanon i stilling

 

 Billedet er venligst udlånt af Museumscenter Hanstholm

Fotograf: ukendt

23: Plads for 8,8 cm kanon

Bunkermuseet Hirtshals

10. Batteri

 

Denne åbne betonstilling var fra sensommeren 1944 plads for en tysk 8,8 cm panserværnskanon. Kanonen var placeret i en garagebunker, som tidligere havde været brugt til en stor lyskaster, men blev i tilfælde af angreb kørt ud til denne stilling. Kanonen var på grund af den tunge vægt besværlig at få bragt i stilling, men var til gengæld meget slagkraftig og havde en maksimal rækkevidde på 17,5 km. Denne kanon blev regnet for den bedste panser-værnskanon under 2. verdenskrig.

Plads for 8,8 cm panserværnskanon

 

 Billedet er venligst udlånt af Museumscenter Hanstholm

Fotograf: F.G. Tillisch

 Foto 2008