1: Kommandobunker for havnekaptajnen

Støbt november 1942, færdig august 1943

 

Denne bunker af typen Regelbau 502 var en mandskabsbunker til 20 mand og skulle fungere som kommandopost for havnekaptajnen i tilfælde af kamp. Det åbne rum i den sydlige del af bunkeren havde indeholdt en transformator samt hjælpemaskineri til bunkeren.

Fra havnekaptajnens kommandostation var der et godt udsyn over havnen, men alligevel skulle den angiveligt have været flyttet fra pladsen ved fyret til selve havnen. Om dette rent faktisk skete vides dog ikke med sikkerhed. Faktisk skulle havnekaptajnen være flyttet fra havnen og op i bunkere altså modsat.

Bunkermuseet Hirtshals

10. Batteri

 

 Foto 2008