28: Ammunitionsbunker

Bunkermuseet Hirtshals

10. Batteri

 

Støbt ved årsskiftet 1942/43, færdig august 1943

Denne mellemstore ammunitionsbunker af typen Regelbau 134 blev støbt i forbindelse med oprettelsen af de åbne kanonstillinger fra 1942. Herfra skulle de to sydligste franske 10,5 cm kanoner forsynes – konstruktionen var lavet på den måde, at der imellem de to åbne stillinger var blevet lagt en U-formet betonvej, og på midten heraf var ammunitionsbunkeren placeret. På den måde kunne ammunitionen køres i små vogne til de to kanoner fra én enkelt ammunitionsbunker. En ammunitionsbunker af denne type kunne indeholde op til 1.860 granater samt 2.112 ladninger til de franske kanoner

 Foto 2008