68: Panserværnsbunker

Bunkermuseet Hirtshals

10. Batteri

 

Støbt juni 1944, færdig august 1944

 

Nogle meter ligefrem for punktet her var placeret en panserværnsbunker af typen Regelbau 676. Denne bunker stod klar til brug i juli 1944, og indgik hermed i den sidste udbygningsfase af batteriet. Bunkeren indeholdt en tjekkisk 4,7cm panserværnskanon, som havde skudretning ned langs Kystvejen imod havnen. Kanonen var i denne type bunker særligt godt beskyttet imod angreb, da det kun var kanonens munding, som var til syne ved skydeskåret. Ydermere var der placeret en jernplade foran skydeskåret, som først sænkedes kort tid inden, kanonen blev affyret.

Kanonens munding i skydeskåret af en bunker

til en 4,7 cm panserværnskanon

 

Billedet er venligst udlånt af Museumscenter Hanstholm

Fotograf: ukendt

 Foto 2008