Bunkermuseet Hirtshals

10. Batteri

 

Støbt marts/april 1944, færdig august 1944

 

Denne lukkede kanonstilling af typen Regelbau 671 er placeret ind i klitten, hvorfor indgangen til bunkeren er lavet som en tunnel-indgang – kun den sydligste af de fire kanon bunkere er ikke forsynet med en sådan indgang. Bunkeren er forholdsvis lille og indeholder kun det rum, hvor kanonen er placeret på en fast sokkel samt to små ammunitionsrum. Ydermere er der i den ene side af tunnelindgangen en trappe, som går op til en maskingeværsstilling. Til en kanonstilling af denne type blev der brugt 565 kubikmeter samt 22 ton stål.

10,5 cm kanon placeret i lukket kanonstilling i 10. Batteri

 

 Billedet er venligst udlånt af Museumscenter Hanstholm

 Fotograf: F.G. Tillisch

 Foto 2008

54: Lukket kanonstilling til fransk 10,5 cm kanon