66: Plads for barak

Bunkermuseet Hirtshals

10. Batteri

 

Volden som indrammer området her, fungerede under krigen som beskyttelse for en mandskabsbarak. Mandskabet i batteriet boede dels privat indkvarteret, dels i omkringliggende sommerhuse, men hovedsageligt boede de i barakker. Soldaterne boede altså ikke i bunkerne, som man ellers kunne fristes til at tro. De opholdt sig kun i bunkerne når der var overhængende fare - altså i tilfælde af luftalarm. Da barakkerne udelukkende var beskyttet af jordvolde, var de kun beskyttet imod fx granatsplinter og ikke imod angreb fra luften mv. Det må altså siges, at der var en vis risiko forbundet med, at soldaterne boede i barakkerne.

 Foto 2008