42: Luftværnsbunker

Bunkermuseet Hirtshals

10. Batteri

 

Ovenpå denne luftværnsbunker af typen L 409a har der været placeret en fransk Hotchkiss 2,5 cm luftværnskanon. Kanonen skulle i første omgang fungere som luftforsvar, men skulle samtidig kunne anvendes imod ilandsatte tropper. Selve bunkeren under luftværnskanonen havde, udover plads til det mandskab, som skulle passe kanonen, et ammunitionsrum, som indeholdt forsyninger til kanonen.

2,5 cm Hotchkiss luftværnskanon i Hirtshals

 

 Billedet er venligst udlånt af Museumscenter Hanstholm  Fotograf: J. Rosenfeldt

 Foto 2008